Billetter

Offentlig transport:

Buss - nærmeste stopp Torsovsgata - buss 20 og stopp Torshovparken - buss 30 Trikk - Nærmeste stopp er Torshov, linje 11, 12 og 13 T-bane- Nærmeste stopp Storo og Oslo S

utkast1

/utkast1
utkast1 2017-10-14T00:16:03+00:00

Kjære ….

Viser til hyggelig telefonsamtale (dato).

Sender som avtalt informasjon om det nettverket Medmennesker.com.

Vi er et uavhengig nettverk for fremming av kunst & kultur med fokus på likeverd og menneskerettigheter.

Ivaretagelse av de humanitære prinsippene slik de er beskrevet i menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfriheten for alle mennesker uansett kjønn, legning eller kulturell bakgrunn.

Vi arrangerer konserter / forestillinger hvor ulike  samfunns aktuelle temaer blir belyst. Fokus blir satt på sårbare grupper i samfunnet.

Se: Tidligere arrangement.

Vi har tidligere samarbeidet med for eksempel Flyktningehjelpen, Klovner uten grenser, Oslo Legeforeningen og Nesodden Kommune.

Overskuddet fra våre arrangementer går til veldedige formål. Hverken initiativtakere eller artister mottar honorarer.

Vi tilstreber å få gode avtaler med leie av konsertlokaler for at mest mulig av overskuddet skal gå til formålet.

 

Vi kontakter deg i forbindelse med konsert/forestilling: «Gammel og verdig»

4. November i Skoklefall salen på Nesodden. Klokken 18.

Temaet for dette arrangementet er:

……

 

Vi håper at du vil være med å bidra til økt forståelse for…

 

Informasjon om lydprøver, oppmøter og andre praktiske forhold kommer i senere mail.

Med vennlig hilsen styret i Medmennesker:

Henning Økland

Lovise Angen Krogstad

Trond Fredriksen