Samarbeidspartnere

Inntektene fra arrangementene til nettverket «Medmennesker» skal bidra til økt forståelse for medmenneskelighet som grunnpillar i samfunnet.

Inntekten fra konserten «Solidaritetskonsert for Medmennesker på flukt» skal gå til organisasjoner som er godkjent av innsamlingskontrollen og er i samsvar med ovenstående tekst.

Fjorårets inntekter fra konserten «Medmennesker 2015» gikk til Flyktningehjelpen og andre NG0´s.

Medmennesker har siden høsten 2015 satt fokus på mennesker på flukt. Vi har arrangert solidaritets konserter siden høsten 2015 . Den siste ble avholdt 1. mai 2016 i Kulturkirken Jakob.

Overskuddet gikk til støtte for Northern Light Aids.

Fjorårets konsert´s overskudd gikk til Flyktninghjelpen.

Styret i nettverket medmennesker vil fortsette arbeidet for å fremme økt forståelse for mennesker på flukt.

Fra høsten 2016 har nettverket Medmennesker inngått samarbeid med Eldrealliansen for å fremme økt verdighet og medmenneskelighet i behandling av gamle.

Flere arrangement i samarbeid med Eldrealliansen vil finne sted denne høsten 11.september 2016 arrangeres konferansen «Ung i dag, gammel i morgen»

For øvrig vil vår årlige solidaritetskonsert «Medmennesker» arrangeres November 2016, i Skolefall- salen på Nesodden, som tidligere.

Utover høsten kommer flere arrangementer.

Tidligere samarbeidspartnere

Støtteerklæring

Oslo legeforening støtter initiativet Medmennesker på flukt, ivaretagelse av de humanitære prinsippene slik de er beskrevet i menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfriheten for alle mennesker uansett kjønn, legning eller kulturell bakgrunn, og deres konsert «Medmennesker på flukt», i Jakobs kulturkirke 1.5.2016.