«Gammel og Verdig» -konsert i Skoklefallsalen  – 4. november

Denne gangen vil vi sette søkelyset på gamle og eldreomsorg.

Vi har kalt forestillingen vår «Gammel og Verdig» med tittelen vil vi påpeke at de gamle har verdighet som mennesker også etter at de er blitt gamle.

Menneskets verdighet skal ivaretas fra fødsel til død.

Vi vil gjerne at du bidrar som musiker gjerne med musikk og tekster du opplever er knyttet til temaet verdig behandling av mennesker. Du står helt fritt til å velge utifra de kriterier du mener er viktige.