Medmennesker

The work within the community “Medmennesker” will contribute to increased understanding of compassion as mainstay in society.

Ivaretagelse av de humanitære prinsippene slik de er beskrevet i menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfriheten for alle mennesker uansett kjønn, legning eller kulturell bakgrunn.

Ett er nødvendig – her

i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse

Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne

“Hans Børli i diktsamlingen Vindharpe fra 1974”