Likeverd & Menneskerettigheter
med fokus på
Kunst & Kultur
for fremming av
Et uavhengig nettverk
Medmennesker.com

Medmennesker

Arbeidet  til nettverket «Medmennesker» skal bidra til økt forståelse for medmenneskelighet som grunnpillar i samfunnet.

Ivaretagelse av de humanitære prinsippene slik de er beskrevet i menneskerettighetskonvensjonen, ytringsfriheten for alle mennesker uansett kjønn, legning eller kulturell bakgrunn.

Art & Activism

Tidligere konserter

Samarbeidspartnere

Kommende konserter

Ett er nødvendig – her

i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse

Å ta bolig i seg selv.

Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne

«Hans Børli i diktsamlingen Vindharpe fra 1974»